Integritet

Vi tar säkerheten och förtroligheten kring din information på största allvar. Information som du tillhandahåller Daar Advoaktbyrå AB (DAAB) genom eller i samband med denna webbplats, inklusive innehållet i formulär som du har fyllt i eller e-postmeddelande som du har skickat genom att använda länkar som tillhandahålls på webbplatsen kan komma att användas för kommunikation med dig om tjänster som advokatbyrån erbjuder. Om du har frågor eller funderingar kring personuppgifter som du har tillhandahållit genom denna webbplats, får du gärna sända ett e-postmeddelande till info@daarlegal.se. I enlighet med följande stycke kommer din information inte att utbytas med någon annan person utan ditt föregående samtycke.

DAAB har tystnadsplikt avseende sina klienter. Om DAAB inte har kommit överens med dig om att företräda dig professionellt, så har DAAB således inte heller någon tystnadsplikt om inte detta har överenskommits separat skriftligt eller om en sådan plikt följer av tillämplig lag. Om du väljer att kommunicera med DAAB genom e-postmeddelande eller genom den här webbplatsen om ämnen som du anser erfordrar förtrolighet, vänligen kontakta DAAB för att få bekräftat om ett sådant åtagande kan göras och för att diskutera säkrare kommunikationsmetoder. DAAB använder sedvanliga hjälpmedel för informationssäkerhet, såsom kryptering, för säker kommunikation. 

Copyright © 2023 Daar Advokatbyrå AB | Design by Ideal Design Webbyrå
Rulla till toppen