Användarvillkor

Villkor

Tillgång till och användning av denna webbplats sker enligt följande villkor, vilka du accepterar genom att bereda dig tillträde till en webbplatsadress (URL) under domännamnet ”daarlegal.se”. Villkoren kan ändras utan föregående meddelande till dig och det är ditt eget ansvar att granska användarvillkoren vid varje besök på webbplatsen för att informera dig om vilka villkor som gäller för just det besöket.

Tillåten användning

Du får bereda dig tillträde till denna webbplats i syfte att utvärdera de tjänster som tillhandahålls av Daar Advokatbyrå AB (”DAAB”). Du har ingen rätt att kopiera, länka eller indexera till någon del av webbplatsen för något syfte. Varje reproduktion, återgivning, nyutgivning eller distribution i något annat syfte av någon del av webbplatsen är förbjuden utan DAAB:s uttryckliga medgivande.

Ingen professionell rådgivning

Innehållet på denna webbplats är inte i någon del att betrakta som juridisk rådgivning. Du kan således inte förlita dig på någon information på webbplatsen för något annat syfte än vad som gäller för tillåten användning enligt ovan. Din kommunikation med DAAB genom webbplatsen innebär inte att det har uppstått ett klient-/rådgivarförhållande. Varje form av användning av den information som tillhandahålls på denna webbplats sker uteslutande på egen risk för användaren. Är du i behov av juridiskt biträde bör du kontakta en juridisk rådgivare avseende den aktuella jurisdiktionen.

Vänligen läs den här webbplatsens Integritetsmeddelande som innehåller viktig information om DAAB:s policy avseende förtrolig kommunikation och som är införlivade med dessa användarvillkor.

Tredje parts webbplatser

Länkar till tredje parts webbplatser som tillhandahålls genom denna webbplats är endast till för din bekvämlighet. Innehållet på sådana webbplatser är inte godkänt av DAAB och DAAB är således inte under några omständigheter ansvarig för din användning av sådana webbplatser och deras innehåll.

Information om personuppgiftshantering

All data som du tillhandahåller genom den här webbplatsen kan användas av DAAB i enlighet med webbplatsens integritetsmeddelande och anmälan om behandling av personuppgifter eller registrering som görs av DAAB i enlighet med tillämplig lag.

Information om utövande av tillsyn

För mer detaljerad information om tillsyn som utövas på DAAB, hänvisas till informationen om tillsyn på denna webbplats, som är inkluderade i och är en del av dessa användarvillkor.

© Daar Advokatbyrå AB 2021. All rights reserved. 

Copyright © 2024 Daar Advokatbyrå AB | Design by Ideal Design Webbyrå
Rulla till toppen